MOPEKA Pro instruktionsbok

Mätare för gastank och gasflaska i olika storlekar (inställbar tank-/flaskstorlek).

    Installationsionsintruktion (.pdf)

För UTSKRIFT


1. klicka på "Nytt fönster"-ikonen i övre  

    högra hörnet på dokumentet (tar en    

    kort stund).


2. Klicka sedan på utskriftsikonen i

    övre högra hörnet på den sidan.


 NOT: Detta är förstasidan av den            kompletta monterings-instruktionen som består av 9 sidor.


De övriga sidorna är till för de som köper Mopeka Pro av oss och den kompletta monteringsanvisningen

följer med i leveransen.


Du kan vara trygg med att vi följer upp din montering om du skulle ha några ytterligare frågor.

FELSÖKNING


Fråga: Varför kommer jag bara upp till nivån 95% (till exempel) när jag fyllt min flaska fullt?


Svar: Vi har nu fyllt våra två flaskor (fast installation i husbilen) där båda fylls samtidigt i samma fyllning. Alltså borde nivån vara samma i båda flaskorna.

MEN den ena visar 93% och den andra 100% (se bild). Vad kan då det bero på?

Nu är precisionen i Mopeka Pro = +/- 2% så något kommer värdet att variera.


Försök då detta (i turordning):

1. Vid "Inställningar": Dra skjutreglaget för propan/butan-blandning till 70% Propan och 30 % Butan. Då brukar det rätta till sig och visa 100% fylld flaska.

Om inte - justera med skjutreglaget tills gasnivån visar 100%.


2. Möjligtvis  har den ena sensorn hamnat lite "ur kurs" och inte hamnat i mitten av botten på flaskan när den lyfts in i gasolutrymmet efter montering av avkännaren. En koll av detta är på sin plats även om det är mycket trångt i gasolutrymmet.

Vi måste alltså kolla själva så avkännaren för flaska 1 (se bild) sitter rätt med hjälp av monteringshjälpmedlet i appen.


3: Det kan också vara så att flaskan inte är riktigt ren undertill vid monteringen och det KAN vara störande. Se också till att det finns tillräckligt med fett mellan sändargummit och botten på gasflaskan.

"Grillflaskan" hör inte till husbilen!

<-- <-- <--

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lite kul möjligheter: Har du en passande klocka som kan kopplas till mobiltelefonen

så kan du få nivålarmen även i klockan. 


Den här bilden är från en Apple Watch kopplad till Apple-telefonen

som har MOPEKA-appen.


Och här kommer du till vår webbutik --->  --->